Bán nhà MT 317 Trần Bình Trọng, P.4, Quận 5, DT: 21x39m, DT: 1.192m2, Giá 280 tỷ

Bán nhà MT 317 Trần Bình Trọng, P.4, Quận 5, DT: 21x39m, DT: 1.192m2, Giá 280 tỷ

Nhà đẹp mặt tiền đường Cao Đạt quận 5, giá 19.5 tỷ còn thương lượng

Nhà đẹp mặt tiền đường Cao Đạt quận 5, giá 19.5 tỷ còn thương lượng

Nhà đẹp mặt tiền đường cao đạt quận 5, giá 19.5 tỷ còn thương lượng

Nhà đẹp mặt tiền đường cao đạt quận 5, giá 19.5 tỷ còn thương lượng

Nhà đẹp mặt tiền đường cao đạt quận 5, giá 19.5 tỷ còn thương lượng

Nhà đẹp mặt tiền đường cao đạt quận 5, giá 19.5 tỷ còn thương lượng

Hàng hot mặt tiền Ngô Quyền, diện tích 210m2 giá 50 tỷ thương lượng .

Hàng hot mặt tiền Ngô Quyền, diện tích 210m2 giá 50 tỷ thương lượng .

Hàng hot mặt tiền NguyễN Chí Thanh, diện tích 170m2 giá 45 tỷ thương lượng .

Hàng hot mặt tiền NguyễN Chí Thanh, diện tích 170m2 giá 45 tỷ thương lượng .

Bán nhà Mt Trần Phú, Quận 5, DT: 3.65x15m, Giá 12 tỷ TL

Bán nhà Mt Trần Phú, Quận 5, DT: 3.65x15m, Giá 12 tỷ TL

Nhà MT Cao Đạt, Quận 5, DT: 4.5x18m, xây 6 Lầu thang máy, 19 tỷ

Nhà MT Cao Đạt, Quận 5, DT: 4.5x18m, xây 6 Lầu thang máy, 19 tỷ

Bán nhà MT Ngô Quyền quận 5 diện tích 220m2 giá 48 tỷ .

Bán nhà MT Ngô Quyền  quận 5 diện tích 220m2 giá 48 tỷ .