Bán nhà mặt tiền Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10. DT 4x18m. Giá 25 tỷ

Bán nhà mặt tiền Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10. DT 4x18m. Giá 25 tỷ

Bán nhà hẻm XH 480 Nguyễn Tri Phương phường 9 Quận 10 giá 4,990 tỷ tl

Bán nhà hẻm XH 480 Nguyễn Tri Phương  phường 9 Quận 10 giá 4,990 tỷ tl

Bán nhà HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 4x9m NH. 1 lầu. GIÁ 4.9 tỷ TL

Bán nhà HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 4x9m NH. 1 lầu. GIÁ 4.9 tỷ TL

Bán gấp nhà HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 gần góc 3 Tháng 2 với Nguyễn Tri Phương! DT 3.7*9.3m, NH 5.7m. Giá 4.9 tỷ

Bán gấp nhà HXH  480 Nguyễn Tri Phương, Q10 gần góc 3 Tháng 2 với Nguyễn Tri Phương! DT 3.7*9.3m, NH 5.7m. Giá 4.9 tỷ

Bán trong tuần HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 3.8x9m NH. 1 lầu. GIÁ 4.9 tỷ TL

Bán trong tuần HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 3.8x9m NH. 1 lầu. GIÁ 4.9 tỷ TL

Bán trong tuần HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 3.8x9m NH. 1 lầu. GIÁ 4.9 tỷ TL

Bán trong tuần HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 3.8x9m NH. 1 lầu. GIÁ 4.9 tỷ TL

Có 1 không 2 HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 3.8x9m NH. GIÁ 4.9 tỷ TL

Có 1 không 2 HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 3.8x9m NH. GIÁ 4.9 tỷ TL

Không có căn thứ 2 HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 3.8x9m NH. 1 lầu. GIÁ 4.9 tỷ TL

Không có căn thứ 2 HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 3.8x9m NH. 1 lầu. GIÁ 4.9 tỷ TL

Nhập cư Mỹ HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 3.8x9m NH. 1 lầu. GIÁ 4.9 tỷ TL

Nhập cư Mỹ HXH 480 Nguyễn Tri Phương, Q10 .DT 3.8x9m NH. 1 lầu. GIÁ 4.9 tỷ TL